Những phím tắt hữu ích trên Windows

23/01/2021
Những phím tắt hữu ích trên Windows
Một số phím tắt thường giúp trên hệ điều hành Windows sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian làm việc, nâng cao hiệu quả công việc. Cùng Laptop Kim Anh tìm hiểu nhé. 
Ctrl + A - chọn tất cả
Ctrl + B - in đậm
Ctrl + C - sao chép
Ctrl + D - lấp đầy
Ctrl + F - tìm kiếm
Ctrl + G - tìm ví dụ tiếp theo của văn bản
Ctrl + H - thay thế
Ctrl + I - nghiêng
Ctrl + K - chèn một siêu liên kết
Ctrl + N - mở mới workbook
Ctrl + P - in
Ctrl + S - lưu trữ
Ctrl + U - gạch gạch
Ctrl + V - dán
Ctrl + W - gần
Ctrl + X - cắt
Ctrl + Y - lặp lại
Ctrl + Z - hủy bỏ
F1 - Giúp đỡ
F2 - Xem phiên bản
F3 - Dán tên
F4 - Lặp lại hành động cuối cùng
F5 - Làm mới/Refresh trang web
F6 - Ngăn tiếp theo/Nhập đường dẫn website
F7 - Kiểm tra đánh vần
F8 - Phần mở rộng của chế độ
F9 - Recalculate tất cả mọi người
F10 - Kích hoạt thanh thực đơn
F11 - Đồ thị mới
Ctrl + +: - Chèn vào thời điểm hiện tại
Ctrl + +; - Chèn ngày hiện tại
Ctrl + " - Sao chép giá trị phần tử ở trên
Ctrl + ' - Sao chép công thức từ phần tử ở trên
Ca - Điều chỉnh bản dịch cho các chức năng bổ sung trong thực đơn excel
Ca + F2 - Chỉnh sửa bình luận
Ca + F3 - Dán chức năng vào công thức
Ca + F4 - Tìm kiếm tiếp theo
Ca + F5 - Tìm
Ca + F6 - Bảng điều khiển trước đây
Ca + F8 - Thêm vào lựa chọn
Ca + F9 - Tính bảng làm việc hoạt động
Ca + F10 - Trưng bày thực đơn popup
Ca + F11 - Bảng tính mới
Ctrl + F3 - Đặt tên
Ctrl + F4 - Gần
Ctrl + F5 - Kích thước của cửa sổ phục hồi
Ctrl + F6 - Cửa sổ workbook tiếp theo
Ca + Ctrl + F6 - Cửa sổ workbook trước đây
Ctrl + F7 - Di chuyển cửa sổ
Ctrl + F8 - Thay đổi kích cỡ cửa sổ
Ctrl + F9 - Giảm thiểu các workbook
Ctrl + F10 - Tối đa hoặc phục hồi cửa sổ
Ctrl + F11 - Inset 4.0 tờ macro
Ctrl + F1 - Tập tin mở
Alt + F1 - Chèn đồ thị
Alt + F4 - Đầu ra
Alt + F11 - Biên tập viên cơ bản visual
Ctrl + Shift + F3 - Tạo tên sử dụng tên của hàng và nhãn cột
Ctrl + Shift + F6 - Cửa sổ trước
Ctrl + Shift + F12 - In
Alt + ca + F1 - Bảng tính mới
Ctrl + '. Chuyển đổi giá trị / Hiển thị của công thức
Ctrl + Shift + A - Chèn tên trong công thức
Mũi Tên Alt + Down - Danh sách xem tự động
Ctrl + Shift + ~ - Định dạng chung.